Lifechek Smart TD-4360 Kan Şekeri Ölçüm Stribi 50'lik

Lifechek Smart TD-4360 kan şekeri ölçüm stripleri; Lifechek Compact TD-4283 ve Lifechek Pro TD-4277 kan şekeri ölçüm sistemleri ile birlikte kullanılmak üzere, evde kendi kendine ya da bir sağlık profesyoneli tarafından kan glukoz değerlerinin ölçülmesi için tasarlanmıştır. Lifechek Smart Kan Şekeri Ölçüm Stripleri, yeni nesil güvenilir GDH-FAD enzim sistemine sahiptir ve 0,5 μL minimum kan hacmi ile çalışır.

Sağlık Profesyoneli misiniz ?

Doğruluk:                                                         Diyabet uzmanları, ISO 15197-2013 performans kriterlerine göre glukoz konsantrasyonları 100 mg’dan düşük olduğunda, şeker ölçüm cihazlarının referans aralığa göre ±15 mg/dL, 100 mg’a eşit ve büyük olduğunda, şeker ölçüm cihazlarının referans aralığa göre ±%15 standart sapma aralığında sonuç vermeleri gerektiğini belirtmektedir. Aşağıdaki tablolar referans aralık olarak ±5, ±10 ve ±15 alındığında Lifechek smart test stribininin ISO kabul kriterlerine göre performans yüzdesini göstermektedir. Tablo, YSI­2300 Referans Method Sonuçlarına kıyasla Lifechek Smart test stribinin ne derecede performans sergilediğini görmek için 160 hastada yürütülmüş bir çalışmaya dayanmaktadır (Her hasta toplamda 6 kez test edilmiştir­ =960 test sonucu). Lifechek smart test stribi ile yapılan ölçümlerin %99.8’i ISO doğruluk sınırları içerisindedir.*ISO 15197: 2013 Kabul kriterleri : Glukoz değerlerinin hepsindeki %95 farklılık (örn. YSI­2300 referans değerlerinden Lifechek Smart test stribi’nin glukoz değerlerinin çıkartılması) 100 mg/dL’den küçük  glukoz konsantrasyonları için ± 15mg/dL, 100 mg/dL’ye eşit veya daha büyük glukoz konsantrasyonları için ± %15 sınırlarında olmalıdır.

Cihaz saklama/taşınma koşulları:
-20oC~60oC arasında,%95 bağıl nemin altındaki koşullardaStrip saklama / taşınma koşulları:2oC~32oC arasında,%85 bağıl nemin altındaki koşullardaÖlçüm birimleri:  mg/dLÖlçüm aralığı:  20 ~ 600mg/dL

Farmanyum.com dan bu ürünü satın almak için tıklayınız